петак, 14/06/2024 09:51

Запослени

Податке о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП ”Градитељ” Србобран можете погледату притиском на дугме испод:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com