субота, 03/12/2022 00:49

Запослени

Податке о броју запослених и радно ангажованих лица у ЈКП ”Градитељ” Србобран можете погледату притиском на дугме испод:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт