субота, 03/12/2022 02:13

Информације од јавног значаја

Одлука о висини трошкова за прикључак гаса за 2022. годину

У прилогу се налази Одлука о висини трошкова за прикључак гаса за 2022. годину и одлука о давању сагласности:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт