петак, 31/03/2023 00:52

Јавне набавке

ЈН 10/2022 Набавка и уградња мерача протока гаса Г4 за замену по плану преузимања мерних уређаја код потрошача из категорије „мала потрошња“

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/83399

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт