среда, 07/06/2023 22:26

Јавне набавке

ЈН 13/2022 Реконструкција водоводне мреже у Србобрану на парцелама кат. бр. 5631, 5084, 5352/3, 5355, 5357/3, 5363, 5356, 5364 КО СРБОБРАН

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/104548

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт