петак, 14/06/2024 09:02

Јавне набавке

ЈН 13/2022 Реконструкција водоводне мреже у Србобрану на парцелама кат. бр. 5631, 5084, 5352/3, 5355, 5357/3, 5363, 5356, 5364 КО СРБОБРАН

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/104548

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com