недеља, 29/01/2023 20:47

Јавне набавке

ЈН 14/2022 Крпљење ударних рупа

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/106591

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт