петак, 19/08/2022 03:37

јануар 2019

У прилогу се налази извештај о раду ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2019. годину

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт