петак, 19/08/2022 04:23

јануар 2020

У прилогу се налази извештај о раду ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2020. годину

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт