петак, 19/08/2022 03:06

март 2021

У прилогу се налази извештај годишњи програм пословања ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2021. годину:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт