петак, 19/08/2022 03:42

новембар 2021

У прилогу се налази СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДИТЕЉ“СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт