utorak, 27/09/2022 13:19

Vesti

U prilogu možete pronaći navedene odluke koje se odnose na promenu obračuna tarifnog ”energenta” i ”kapaciteta” koji će se u buduće obračunavati u kWh i važi za javno snabdevanje i za distribuciju prirodnog gasa.

Ova odluga se primenjuje od 1. oktobra 2022. godine.

Odluke:

JKP „Graditelj“ obaveštava svoje potrošače da je na osnovu promene ulazne cene gasa od strane dobavljača JP „Srbijagas“ došlo do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje.

Nadzorni odbor JKP „Graditelj“ je na sednici održanoj 30. Juna 2022. godine doneo Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanja broj: 1169/2022-1, na koju je 01. jula 2022. godine saglasnost dao Savet Agencije za energetiku Republike Srbije odlukom broj: 429/2022- D- I.

Nova cena prirodnog gasa primenjivaće se počev od 1. avgusta 2022. godine.

Cena energenta za iz grupe kupaca „Mala potrošnja-domaćinstva“ i „Mala potrošnja-otsali“ iznosi 37,57 dinara/m3 bez PDV-a.

Cena energenta za iz grupe kupaca „Ravnomerna potrošnja-K1“ , „Neravnomerna potrošnja-K1“ i „Vanvršna potrošnja-K1“ iznosi 34,89 dinara/m3 bez PDV-a.

U prilogu se nalazi Odluka o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje broj: 1169/2022-1 i Odluka o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje broj: 429/2022- D- I:

Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS): 81067

Uvećaj font