недеља, 29/01/2023 19:41

Информације од јавног значаја

Годишњи извештај о раду за 2020. годину

У прилогу се налази извештај о раду ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2020. годину

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт