среда, 07/06/2023 22:58

Информације од јавног значаја

Годишњи извештај о раду за 2020. годину

У прилогу се налази извештај о раду ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2020. годину

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт