среда, 07/06/2023 23:00

Јавне набавке

ЈН 1/2022 Одржавање атмосферске канализације

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/66905

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт