недеља, 29/01/2023 19:43

Јавне набавке

ЈН 1/2022 Одржавање атмосферске канализације

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/66905

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт