субота, 03/12/2022 00:00

Јавне набавке

ЈН 15/2022 Набавка натријум хипохлорита

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/107912

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт