субота, 03/12/2022 01:24

Јавне набавке

ЈН 16/2022 Набавка ХТЗ опреме

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/108734

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт