субота, 03/12/2022 00:11

Јавне набавке

ЈН 17/2022 Водоводни материјал

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/112194

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт