петак, 31/03/2023 00:30

Јавне набавке

ЈН 18/2022 Услуге зимског одржавања локалних путева на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/121906

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт