субота, 03/12/2022 01:14

Јавне набавке

ЈН 19/2022 Услуге сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина ЈКП ”Градитељ” Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125022JN 19/2022 Usluge servisiranja i održavanja motornih, teretnih vozila i radnih mašina JKP „Graditelj“ Srbobran

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт