понедељак, 20/05/2024 13:31

Јавне набавке

ЈН 19/2022 Услуге сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина ЈКП ”Градитељ” Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125022

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com