петак, 31/03/2023 01:06

Јавне набавке

ЈН 19/2022 Услуге сервисирања и одржавања моторних, теретних возила и радних машина ЈКП ”Градитељ” Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/125022

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт