четвртак, 08/06/2023 00:36

Јавне набавке

ЈН 2/2022 Услуге осигурања имовине и запослених

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67036

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт