среда, 07/06/2023 23:01

Јавне набавке

ЈН 20/2022 Набавка горива за потребе возила и радних машина

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/130296

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт