петак, 31/03/2023 00:05

Јавне набавке

ЈН 3/2022 Набавка електричне енергије за сопствену потрошњу ЈКП Градитеља

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67221

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт