уторак, 16/08/2022 20:17

Јавне набавке

ЈН 4/2022 Одржавање и набавка електроматеријала за потребе јавне расвете на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67666

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт