петак, 31/03/2023 01:05

Јавне набавке

ЈН 5/2022 Набавка хране за псе у оквиру реализације контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/67977

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт