петак, 02/12/2022 23:59

Јавне набавке

ЈН 6/2022 Набавка горива за потребе возила и радних машина предузећа

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/68625

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт