уторак, 16/08/2022 21:00

Јавне набавке

ЈН 7/2022 Одржавање тротоара

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/70819

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт