уторак, 16/08/2022 21:13

Јавне набавке

ЈН 8/2022 Одржавање и постављање урбаног и дечијег мобилијара

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/73486

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт