субота, 03/12/2022 02:01

Јавне набавке

ЈН 9/2022 Одржавање зеленила на гробљима и машинско и ручно кошење траве на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/74509

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт