понедељак, 20/05/2024 13:57

Информације од јавног значајаОбавештења

Одлука о повећању цене природног гаса

У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса за 9% која ће почети да се примењује од 01.05.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com