уторак, 16/04/2024 17:04

Информације од јавног значајаОбавештења

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора

У прилогу се налази ”Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП ”Градитељ” Србобран.”

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com

Увећај фонт