среда, 07/06/2023 22:18

Информације од јавног значајаОбавештења

Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора

У прилогу се налази ”Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП ”Градитељ” Србобран.”

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт