субота, 03/12/2022 00:42

Директор

Милош Јовановић - в.д. директор

Рођен 03.10.1981 год. у Србобрану Завршио Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима на студијском програму Стратегијски менаџмент са просеком 8,12 и стекао звање дипломирани менаџер. Радно искуство стекао у:
  • А.Д. ”Неопланта” Нови Сад – в.д. шеф транспорта,
  • ЈКП ”Чистоћа” Нови Сад

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт