петак, 14/06/2024 09:44

Директор

Милош Јовановић - директор

Рођен 03.10.1981 год. у Србобрану Завршио Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима на студијском програму Стратегијски менаџмент са просеком 8,12 и стекао звање дипломирани менаџер. Радно искуство стекао у:
  • А.Д. ”Неопланта” Нови Сад – в.д. шеф транспорта,
  • ЈКП ”Чистоћа” Нови Сад

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com