понедељак, 20/05/2024 12:24

Контакт

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
директор

НЕМАЊА МАЦУРА
Технички руководилац и руководилац водовода и канализације

СОЊА ЧОВИЋ
Службеник за јавне набавке

ВЛАДИМИР ШАРЧЕВ
Руководилац опште правне службе

ЗОРАНКА ЦРНОЈАЧКИ
Руководилац рачуноводства

МИЛАН СРДАНОВИЋ
Руководилац сектора за комуналне послове