субота, 02/12/2023 02:16

Контакт

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
директор

НЕМАЊА МАЦУРА
Технички руководилац и руководилац водовода и канализације

СОЊА ЧОВИЋ
Службеник за јавне набавке

ВЛАДИМИР ШАРЧЕВ
Руководилац опште правне службе

ЗОРАНКА ЦРНОЈАЧКИ
Руководилац рачуноводства

МИЛАН СРДАНОВИЋ
Руководилац сектора за комуналне послове

Увећај фонт