субота, 03/12/2022 00:04

Контакт

МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
в.д. директор

НЕМАЊА МАЦУРА
Технички руководилац и руководилац водовода и канализације

СОЊА ЧОВИЋ
Службеник за јавне набавке

ВЛАДИМИР ШАРЧЕВ
Руководилац опште правне службе

ЗОРАНКА ЦРНОЈАЧКИ
Руководилац рачуноводства

МИЛАН СРДАНОВИЋ
Руководилац сектора за комуналне послове

Увећај фонт