петак, 14/06/2024 09:57

План јавних набавки

На линку испод можете погледати план јавних набавки за 2024. годину:

На линку испод можете погледати план јавних набавки за 2023. годину:

На линку испод можете погледати план јавних набавки за 2022. годину:

На линку испод можете погледати план јавних набавки за 2021. годину:

На линку испод можете погледати план јавних набавки за 2020. годину:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com