уторак, 16/08/2022 21:16

Јавне набавке

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/92352

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт