четвртак, 08/06/2023 00:25

Вести

У прилогу се налази ”Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП ”Градитељ” Србобран.”

У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса за 9% која ће почети да се примењује од 01.05.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса за 11% која ће почети да се примењује од 01.01.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

Обавештавамо Вас, да ће у четвртак 03.11.2022. у периоду од 10:00 часова до 18:00 часова доћи до краткорочног прекида у испоруци природног гаса за потрошаче који се снабдевају природним гасом са МРС ТУРИЈА, због извођења радова на гасним објектима.

Очекивани завршетак радова и престанак краткотрајног прекида у испоруци природног гаса је у четвртак 03.11.2022. године до 18:00 часова, након чега ће ЈП Србијагас отпочети са нормалном испоруком природног гаса корисницима.

За све додатне информације, стојимо на располагању.

  • Обавештење о прекиду испоруке природног гаса у Турији за 03.11.2022.
  • Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

    Увећај фонт