петак, 14/06/2024 09:23

Обавештења

У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса која ће почети да се примењује од 01.11.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

Обавештавамо Вас, да ће у четвртак 22.06.2023. у периоду од 09:00 часова до 15:00 часова доћи до краткорочног прекида у испоруци природног гаса за потрошаче који се снабдевају природним гасом са МРС ТУРИЈА, због извођења радова на гасним објектима.

Очекивани завршетак радова и престанак краткотрајног прекида у испоруци природног гаса је у четвртак 22.06.2023 године до 15:00 часова, након чега ће се отпочети са нормалном испоруком природног гаса корисницима.

За све додатне информације, стојимо на располагању.

 • Обавештење о прекиду испоруке природног гаса у Турији за 22.06.2023.
 • У прилогу се налази ”Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга ЈКП ”Градитељ” Србобран.”

  У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса за 9% која ће почети да се примењује од 01.05.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

  У прилогу се налази одлука о повећању цене природног гаса за 11% која ће почети да се примењује од 01.01.2023. године и сагласност АЕРС-а за исто повећање:

  Обавештавамо Вас, да ће у четвртак 03.11.2022. у периоду од 10:00 часова до 18:00 часова доћи до краткорочног прекида у испоруци природног гаса за потрошаче који се снабдевају природним гасом са МРС ТУРИЈА, због извођења радова на гасним објектима.

  Очекивани завршетак радова и престанак краткотрајног прекида у испоруци природног гаса је у четвртак 03.11.2022. године до 18:00 часова, након чега ће ЈП Србијагас отпочети са нормалном испоруком природног гаса корисницима.

  За све додатне информације, стојимо на располагању.

 • Обавештење о прекиду испоруке природног гаса у Турији за 03.11.2022.
 • У прилогу можете пронаћи наведене одлуке које се односе на промену обрачуна тарифног ”енергента” и ”капацитета” који ће се у будуће обрачунавати у kWh и важи за јавно снабдевање и за дистрибуцију природног гаса.

  Ова одлуга се примењује од 1. октобра 2022. године.

  Одлуке:

  ЈКП „Градитељ“ обавештава своје потрошаче да је на основу промене улазне цене гаса од стране добављача ЈП „Србијагас“ дошло до промене цене природног гаса за јавно снабдевање.

  Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ је на седници одржаној 30. Јуна 2022. године донео Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевања број: 1169/2022-1, на коју је 01. јула 2022. године сагласност дао Савет Агенције за енергетику Републике Србије одлуком број: 429/2022- Д- I.

  Нова цена природног гаса примењиваће се почев од 1. августа 2022. године.

  Цена енергента за из групе купаца „Мала потрошња-домаћинства“ и „Мала потрошња-отсали“ износи 37,57 динара/m3 без ПДВ-а.

  Цена енергента за из групе купаца „Равномерна потрошња-К1“ , „Неравномерна потрошња-К1“ и „Ванвршна потрошња-К1“ износи 34,89 динара/m3 без ПДВ-а.

  У прилогу се налази Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање број: 1169/2022-1 и Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање број: 429/2022- Д- I:

  Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

  Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

  Владимир Шарчев
  Телефон: 021/730-158 lokal 27
  Моб : 064/8140971
  Email : sarcev.graditelj@gmail.com