среда, 07/06/2023 22:22

Вести

У прилогу можете пронаћи наведене одлуке које се односе на промену обрачуна тарифног ”енергента” и ”капацитета” који ће се у будуће обрачунавати у kWh и важи за јавно снабдевање и за дистрибуцију природног гаса.

Ова одлуга се примењује од 1. октобра 2022. године.

Одлуке:

ЈКП „Градитељ“ обавештава своје потрошаче да је на основу промене улазне цене гаса од стране добављача ЈП „Србијагас“ дошло до промене цене природног гаса за јавно снабдевање.

Надзорни одбор ЈКП „Градитељ“ је на седници одржаној 30. Јуна 2022. године донео Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевања број: 1169/2022-1, на коју је 01. јула 2022. године сагласност дао Савет Агенције за енергетику Републике Србије одлуком број: 429/2022- Д- I.

Нова цена природног гаса примењиваће се почев од 1. августа 2022. године.

Цена енергента за из групе купаца „Мала потрошња-домаћинства“ и „Мала потрошња-отсали“ износи 37,57 динара/m3 без ПДВ-а.

Цена енергента за из групе купаца „Равномерна потрошња-К1“ , „Неравномерна потрошња-К1“ и „Ванвршна потрошња-К1“ износи 34,89 динара/m3 без ПДВ-а.

У прилогу се налази Одлука о цени природног гаса за јавно снабдевање број: 1169/2022-1 и Одлука о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање број: 429/2022- Д- I:

Поштовани корисници, обавештавамо вас да ће у ЧЕТВРТАК 05.05.2022. године у времену од од 08:00 до 18:00 часова бити обустављена испорука природног гаса на територији целе Турије због извођења радова на проширењу регионалног пута.

Целокупно обавештење можете преузети  на линку испод :

Обавештење о обустави испоруке гаса

 

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт