уторак, 16/04/2024 18:32

Лична карта предузећа

1. Назив предузећа Јавно комунално предузеће “Градитељ“ Србобран
2. Седиште: Србобран
3. Адреса: Доситеја Обрадовића бр.2
4. ПИБ: 101424687
5. Матични број: 08067546
6. Број евиденционе пријаве («EППДВ»): 132744123
7. Шифра делатности: 3600
8. Назив пословних банака са бројевима рачуна: Банка Интеса АД Београд 160-45975-85Комерцијална Банка 205-272629-08 Директна банка АД Крагујевац 150-26800-54 АИК Банка АД Ниш 105-65070-80 OTП Банка 325-9500600059763-17
9. Регистарски број обвезника плаћања доприноса код РЗЗО:
10. Број телефона (централа) 021/730-158 021/731-012
11. Факс: 021/731-012
12. Е-маил: office@jkpgraditelj.rs
13. WEB страница: https://jkpgraditelj.rs
14. Број решења код Агенције за привредне регистре: BD.23757/2005 od 20.06.2005. BD.123080/2008 оd 12.08.2008. BD.143404/2008 od 01.12.2008. BD.62902/2010 od 16.06.2010. BD.89494/2010 od 16.08.2010. BD.119953/2012 od 13.09.2012. BD.120457/2012 od 13.09.2012. BD.133126/2012 od 15.10.2012.
15. Лице овлашћено за заступање: Милош Јовановић
16. Функција лица овлашћеног за заступање: директор

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com

Увећај фонт