петак, 14/06/2024 10:57

Надзорни одбор

Мирјана Вујић - председник надзорног одбора

Рођена 03.11.1985. године. По занимању дипломирани инжeњер прехрамбене технологије, звање остварено на Технолошком Факултету у Новом Саду.

Радно искуство:

 • 25.10.2012-25.02.2014. технолог у СЗПУТР -Ваган-
 • 01.04.2015-05.08.2016. технолог у СЗПУТР -Ваган-
 • 01.09.2016.-31.10.2016. сарадник у Центру за физичку културу, рекреацију и туризам у Србобрану
 • 01.11.2016.-31.12.2016. Установа за културу дом културе Србобран
 • 01.01.2017.-31.08.2017. Волонтер на радном месту координатора за припрему пројектних активности, општина Србобран
 • 01.09.2017.-30.11.2017. Службеник у КЛЕР, општине Србобран
 • 01.01.2018.- 30.11.2019. Саветник у кабинету председника општине Србобран
 • 01.12.2019.- тренутно запослена, Саветник на пословима јавних набавки у управи општине Србобран

Бојан Николичин – члан надзорног одбора

 • Рођен 05.09.1990 године у Врбасу.
 • Основну школу завршио у Србобрану.
 • Средњу стручну школу „4.јули“ у Врбасу завршио 2010 године.
 • Завршио Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду.
 • По образовању је инжењер електротехнике,рачунара и електронског пословања.
 • Радио у ЈКП Градитељ у периоду од маја 2015 до јула 2017 године.
 • Тренутно запослен у Општинској управи Србобран на пословима е управе,и координатор је Канцеларије за младе општине Србобран.
 • Живи у Србобрану.

Немања Мацура – члан надзорног одбора

 • Рођен 28.01.1980. године у Србобрану.
 • По занимању дипл.инг. грађевинарства.
 • Запослен у ЈКП „Градитељ“ Србобран од 2009. године на радном месту Руководилац сектора водовода и канализације.
 • Од 2018. године обавља послове техничког руководиоца и Руководиоца сектора водовода и канализације.

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com