петак, 14/06/2024 11:08

Организациона шема

Табеларни приказ организационе структуре са систематизацијом послова радних места код послодавца можете погледате притиском на дугме за приказ организационе шеме:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com