петак, 31/03/2023 01:55

Организациона шема

Табеларни приказ организационе структуре са систематизацијом послова радних места код послодавца можете погледате притиском на дугме за приказ организационе шеме:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт