понедељак, 20/05/2024 12:56

Распоред сахрана

Распоред сахрана за 24.03.2022.

Србобран 

13:00 – Сима Симић (54 године)

Надаљ

13:30 – Ђорђе Човић (85 година )

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com