уторак, 16/08/2022 21:49

Јавне набавке

ЈН 11/2022 Набавка гасних сетова

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/87397

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт