петак, 31/03/2023 01:06

Јавне набавке

ЈН 12/2022 Одржавање семафора на територији општине Србобран

Документацију за јавну набавку можете преузети на линку испод :
https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/92352

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт