петак, 14/06/2024 09:12

Информације од јавног значаја

Годишњи програм пословања за 2022. год

У прилогу се налази годишњи програм пословања ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2022. годину:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Лице овлашћено за заштиту податак о личности у ЈКП ”Градитељ” Србобран

Владимир Шарчев
Телефон: 021/730-158 lokal 27
Моб : 064/8140971
Email : sarcev.graditelj@gmail.com