среда, 07/06/2023 22:34

Информације од јавног значаја

Годишњи програм пословања за 2022. год

У прилогу се налази годишњи програм пословања ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2022. годину:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт