недеља, 29/01/2023 20:52

Информације од јавног значаја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја

У прилогу се налази СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДИТЕЉ“СРБОБРАН ЗА ПЕРИОД 2022-2026. ГОДИНЕ

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт