недеља, 29/01/2023 19:11

Информације од јавног значаја

Годишњи програм пословања 2021. год

У прилогу се налази извештај годишњи програм пословања ЈКП ”Градитељ” Србобран за 2021. годину:

Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС): 81067

Увећај фонт